Türk mühendislerden dev iş birliği! Dünyaya satacaklar

Teknolojinin sunduğu imkanlarla geliştirilen Akıllı Madencilik Sistemi, en tehlikeli iş kolları ortasında yer alan madenciliği daha inançlı hale getiriyor. Bir pozisyon belirleme algoritması geliştiren Wipelot, geçen yıl ağ teknolojileri konusunda dünya başkanı Cisco ile iş birliğine gitti. Wipelot hali hazırda ABD, Avusturalya ile Avrupa ve Körfez bölgesinde 10’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor, yapılan dev işbirliği sonrası ise 2023’te 60’tan fazla ülkeye ihracat yapmaya hazırlanıyor.

4 mühendis arkadaş, 2005 yılında kapalı ortamda GPS ve GSM olmadan gerçek vakitli pozisyon belirleme teknolojileri geliştirmek için çıktıkları seyahatte, kaynak verimliliği ve iş güvenliği alanında çeşitli eserler üreten 100 kişilik bir teşebbüs oluşturdu.

Bir pozisyon belirleme algoritması geliştiren Wipelot, “konum motoru” ve bunun üzerinden haberleşen aygıtlarla motorlu-motorsuz ekipmanların, şahısların ve etraf şartlarının izlenmesini sağlıyor.

Wipelot İdare Konseyi Danışmanı Samim Serdar Demir’in verdiği bilgilere nazaran, madencilik, ağır sanayi, havacılık, lojistik üzere kesimler için iş güvenliği ve verimlilik sistemleri geliştiren Wipelot, Türkiye’ye ortalarında “en yeterli RFID uygulamasının” bulunduğunu çeşitli milletlerarası mükafatlar kazandırdı.

Cirosunun yüzde 70’ini ihracattan elde eden Wipelot, ABD, Avusturalya ile Avrupa ve Körfez bölgesinde 10’dan fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl ağ teknolojileri konusunda dünya önderi Cisco ile iş birliğine giden ve ortak eser geliştiren Wipelot, bu sayede 2023’te 60’tan fazla ülkeye ihracat yapmaya hazırlanıyor.

AKILLI MADENCİLİK

Wipelot, en tehlikeli iş kolları ortasında yer alan madencilik kesimine yönelik olarak “Akıllı Madencilik Sistemi” geliştirdi.

Madenlerde birinci kere 2013 yılında yer almaya başlayan sistem, Türkiye’de yaklaşık 20 madende kullanılıyor.

Sistem sayesinde yeraltında ve açık ocaklarda çalışan madenciler, onların kullandığı motorlu ve motorsuz ekipmanlar, kamyonlar ve taşıdıkları cevher gerçek vakitli izlenebiliyor. Bu sayede başta iş güvenliği artışı olmak üzere maden işletmelerine verimlilik ve izlenebilirlik sağlanıyor.

Örneğin, iş ayakkabısı, baret yahut baş lambası üzere farklı yerlere takılabilen aygıtlarla bağlanan aygıtlarla şahısların pozisyon bilgisi hassas formda alınabiliyor. Bir kişinin hareketsiz kalması durumunda sistem alarm üreterek, pozisyon bilgisiyle merkezi uyarıyor. Gaz kaçağı ya da diğer acil durumlarda kişi, üzerindeki panik butonunu kullanarak, pozisyon bilgisiyle merkezi bilgilendirebiliyor. Tüm pozisyon dataları merkezden 3 boyutlu olarak izlenebiliyor.

Sistemin 10 santimetre sapma üzere yüksek hassasiyetli pozisyon bilgisi üretmesi sayesinde, mümkün kaza durumunda kazazedeye ulaşmak ya da kazalara süratli müdahale etmek mümkün oluyor.

Tike tahtası ve otomatik puantaj özelliği ile yeraltında ve ocaklarda anlık olarak çalışmakta olan madenciler raporlanabiliyor, geçmiş ayak izleri de görüntülenebiliyor.

VERİMLİLİKTE ARTIYOR

Cevher taşıyan kamyonların ve ekipmanların izlenebilmesi sonucu, galerilerde yaşanan trafiği yöneten Yeraltı Sinyalizasyon Sistemi, cevher çıkarmada ortalama yüzde 8 verimlilik artışı sağlıyor. Yapay zeka ile güçlendirilen yeni sinyalizasyon sistemi ile bu oran yüzde 30’a çıkabiliyor.

Görev Atama Sistemi ise madenlerde misyon alan kişi ve ekipmanların en verimli biçimde maden sürecine dahil olması için vazifelerin otomatik olarak atanmasını ve idaresini sağlıyor.

Kantar ve ekstansometre üzere ekipmanlarla entegre çalışan Akıllı Madencilik Sistemiyle tüm operasyon gerçek vakitli olarak izlenebiliyor.

 

KAYNAK: AA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.