Yargıtay mesainin haczine vize vermedi

Fabrikada çalışan emekçinin, maaşına haciz koyduran alacaklı şirket suratını alamayarak fazla mesai ücreti; resmi bayram müsaade fiyatlarına haciz koydurdu. Borçlu emekçi mahkemenin yolunu tutarak icra müdürlüğünün sürecinin iptalini talep etti. Mahkemeden eli boş dönen borçlu personel, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan daire, borçlu emekçilerin mesai fiyatlarının tamamının haczine vize vermedi. Kararda şöyle denildi:

“Somut olayda, icra müdürlüğünce, borçlunun fazla çalışma fiyatı ve genel tatil alacağının tamamı üzerine haciz konulduğu, borçlu vekilinin haczin kaldırılmasını talep ettiği anlaşılmaktadır. Bu durumda borçlunun fazla çalışma fiyatı alacağı ile genel tatil alacağının 1/4’ünden fazlasının haczi mümkün değildir. O halde mahkemece, şikayetin, borçlunun fazla çalışma fiyatı alacağı ile genel tatil alacağı üzerine konulan haczin 1/4’ünü aşan kısım istikametinden kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı münasebetle tümden kabulü isabetsizdir.”

KAYNAK: İHA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.